Večgeneracijski center Ljubljana

Večgeneracijski center Ljubljana 2021-03-14T13:16:00+02:00 Večgeneracijski center Ljubljana

Brezplačne aktivnosti, ki so namenjene predvsem otrokom, mladim in starejšim iz socialno ogroženih okolij ter brezposelnim.


Med leti 2018 in 2021 je bil mladinski center Kotlovnica pridružen projektu Večgeneracijski center Ljubljana (VGC), ki deluje pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana.

VGC predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.

Delavnice bodo potekale skozi celotno leto, bolj podroben program pa bom sproti objavljali na spletni strani MC Kotlovnica.

Za potrebe projekta objavljamo tudi dva poziva:

Javni poziv za predavatelje na projektu večgeneracijski center 

- Javni poziv za administrativna dela na projektu večgeneracijski center


CILJI PROJEKTA:

 • spodbujanje socialnega vključevanja,
 • dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin,
 • opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje,
 • dvig kakovosti življenja,
 • informiranje in svetovanje,
 • medsebojno druženje in srečevanje,
 • medgeneracijsko in medkulturno povezovanje.

 

CILJNE SKUPINE:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz the družin.

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

Projekt podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, občina Kamnik, občina Vrhnika, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – eu-skladi.si


Sorodne vsebine
Medgeneracijsko nadaljevalno računalniško izobraževanje

Medgeneracijsko nadaljevalno računalniško izobraževanje

16. 3. 2021

Zavod Oreli v sklopu Večgeneracijskega centra Ljubljana, ki se odvija v Kamniku, vabi na medgeneracijsko nadaljevalno računalniško izobraževanje na daljavo.

Preberi več →