Javni poziv

Javni poziv 2018-01-23T00:00:00+02:00 Javni poziv

Javni poziv za predavatelje na projektu večgeneracijski center Ljubljana

Za potrebe projekta Večgeneracijski center Ljubljana v obdobju od 2018 do 2021 s pričetkom od 1.1.2018 dalje, na podlagi Javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dne 2.9.2016, razpisujemo javni poziv za predavatelje.

Povprašujemo po naslednjih področjih dela:

  • Vsebine za osebe z nizko delovno intenzivnostjo (delavnice poslovnega modela, IKT usposabljanja)
  • Vsebine za mlade (ustvarjalne delavnice, organizacije kulturnih, športnih, zabavnih in družabnih dogodkov)
  • Vsebine za starejše (predavanja IKT na različne tematike, organizacija in vodenje skupin za samopomoč, organizacija socialne participacije – vodeno sodelovanje starejših pri skupnostnih aktivnostih)

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba 9. 1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifičnega cilja: 9. 1. 1. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Zaželjeno je, da imajo kandidati večletne izkušnje dela z ljudmi, zaželjeno z ranljivimi skupinami ljudi (starejši, brezposelni, socialno ogroženi otroci in mladostniki, družine s slabimi starševskimi kompetencami, migrantski in begunski posamezniki, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami)

Prijave z življenjepisi pošljite najkasneje do 26.1.2018

Več informacij na info@kotlovnica.si

Javni poziv