Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Kjer se žge!

maj 2018
PO TO SR ČE PE SO NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mednarodni projekti Mladinski center Kotlovnica Kamnik +386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Fužine 10 Kamnik 1241

Mednarodni projekti

V Mladinskem centru Kotlovnica zelo aktivno sodelujemo v različnih mednarodnih programih, ki spodbujajo povezovanje mladih iz različnih evropskih držav ter spodbujajo evropsko zavest in pripadnost.

MLADI V AKCIJI

Program MLADI V AKCIJI je program Evropske komisije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine.
Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.
V okviru program je več različnih akcij, na katere se lahko prijavi prav vsak in v našem MC-ju se ukvarjamo s tremi akcijami iz program:

Akcija 1.1 - Mednarodne mladinske izmenjave


Mladinska izmenjava Euro, december 2007

Mladinska izmenjava je projekt, ki mladim iz dveh ali več držav omogoči, da se zberejo, nagovorijo različne teme in o njih razpravljajo ter tako spoznajo različne države in kulture. Skozi zabavo in neformalno učenje je to odlična priložnost tudi za sklepanje prijateljskih vezi. Na akcijo se je možno prijaviti znotraj že izdelanega projekta, ki ga pripravi gostiteljska organizacija. V MC Kotlovnica smo izvedli že kar nekaj tovrstnih projektov, naši člani pa so tudi sodelovali na mladisnkih izmenajvah v tujini.

Preberi več...


evs

Evropska prostovoljna služba (EVS - European vo luntery service) omogoča mladim, da izvajajo prostovoljno službo, ki traja največ dvanajst mesecev in poteka v državi, ki ni država njihovega stalnega prebivališča. To spodbuja solidarnost med mladimi in je resnična 'učna služba'. S tem, ko delajo v dobro lokalne skupnosti, se prostovoljci učijo novih veščin skozi samostojno in timsko delo, novih jezikov, ustvarjajo nove prijateljske vezi ter spoznavajo druge kulture, na koncu pa odnesejo domov nepozabno življenjsko izkušnjo.

preberi več...

Akcija 1.2 - Mladinske pobude

youth2

Za skupine mladih z dobro idejo je preko akcije mladinskih pobud možno pridobiti financiranje za izvedbo vaše ideje. Dovolj je le to, da ste mlada ekipa motiviranih ustvarjalcev z idejo ter voljo do izvedbe dobrega projekta. Oglasite se pri nas in bomo skupaj našli rešitev!Program Mladina v Akciji podpirajo:

EU IIK
Movit MZS


GRUNDTVIG


Projekti vseživljenjskega učenja Grundtvig

Podprogram Grundtvig pokriva izobraževalne potrebe osebja v vseh oblikah izobraževanja odraslih (formalno, neformalno, priložnostno) ter organizacij, ki izvajajo, omogočajo ali sistemsko urejajo to izobraževanje. Priložnosti za neformalno učno izkušnjo so dostopne tudi učečim se odraslim.  

Cilj podprograma je podpirati izobraževanje starajočega se prebivalstva ter ljudi, ki jim manjka osnovna izobrazba, ki so prikrajšani zaradi neugodnih družbeno-ekonomskih razlogov, imajo posebne učne potrebe in se težje vključujejo oziroma ne sodelujejo v procesu učenja.

Decentralizirane akcije, ki jih izvaja CMEPIUS

1. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja so 1-6-tedenska usposabljanja posameznikov, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in potekajo v obliki strukturiranih tečajev.
Dotacija krije dejanske stroške (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni roki v tekočem letu: januar, april in september.

2. Obiski in izmenjave
so 1-dnevni do 12-tedenski delovni obiski usposabljanja posameznikov, ki delujejo ali bodo delovali na področju izobraževanja odraslih in potekajo v obliki neformalnega usposabljanja (npr. spremljanje poteka dela) ter udeležbe na evropski konferenci ali seminarju.
Dotacija krije dejanske stroške (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni roki v tekočem letu: januar, april in september.

3. Grundtvig asistenti je pobuda, ki omogoča posameznikom, ki delujejo ali bodo delovali na področju izobraževanja odraslih, da od 12 do 45 tednov preživijo kot asistenti v tuji organizaciji na področju izobraževanja odraslih. Dotacija krije delež dejanskih stroškov (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni rok v tekočem letu: marec.

4. Projekti prostovoljnega dela starejših
podpirajo 2-letno, dvostransko evropsko sodelovanje med organizacijama iz dveh različnih držav, ki omogočata ali izvajata izobraževanje odraslih. Jedro sodelovanja predstavlja izmenjava prostovoljcev, oseb starejših od 50 let. Prostovoljno delo poteka v državi partnerske organizacije in v okviru nepridobitne dejavnosti ter traja od 3 do 8 tednov.
Dotacija je sestavljena iz dveh pavšalnih zneskov, pavšala za stroške organizacije ter pavšala za stroške prostovljcev (pot, bivanje in priprava). Predvideni razpisni rok v tekočem letu: marec.

5. Učna partnerstva podpirajo 2-letno sodelovanje med organizacijami iz najmanj treh različnih držav, ki omogočajo ali izvajajo izobraževanje odraslih.
Dotacija v obliki pavšalnega zneska je odvisna od števila načrtovanih mobilnosti (od 4 do 24) in se giblje med 7.500 € in 24.000 €. Predvideni razpisni rok v tekočem letu: februar.

6. Grundtvig delavnice podpirajo izvedbo in udeležbo na 5 do 10-dnevni evropski delavnici, ki ni vezana na strokovno in poklicno usposabljanje udeležencev.
Dotacija je sestavljena iz dveh pavšalnih zneskov, pavšala za stroške organizacije ter pavšala za stroške udeležencev (pot, bivanje in priprava).
Predvideni razpisni rok za organizatorje delavnic v tekočem letu: februar.
Predvideni razpisni rok za udeležence v tekočem letu: junij.

7. Pripravljalni obiski pomagajo organizacijam, ki želijo vzpostaviti Grundtvig učno partnerstvo ali Projekt prostovoljnega dela starejših, pri spoznavanju bodočih partnerjev in/ali pripravi projekta. Podpira se udeležbo na kontaktnem seminarju, ki ga organizirajo nacionalne agencije ali pripravljalnem obisku bodočih partnerjev. Dotacija je osnovana na deležu dejanskih stroškov (pot, bivanje in priprava).
Sporoči še prijateljem: