Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Kjer se žge!

september 2020
PO TO SR ČE PE SO NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Poziv »Očisti svojo najljubšo lokalno sprehajalno pot!« Mladinski center Kotlovnica Kamnik +386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Fužine 10 Kamnik 1241

Poziv »Očisti svojo najljubšo lokalno sprehajalno pot!«

Poziv »Očisti svojo najljubšo lokalno sprehajalno pot!«

Drage sozemljanke in dragi sozemljani!
22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje, ker pa to zadeva vse nas, tudi tiste, ki živimo za luno ali na luni, te kotlovničarji pozivamo na samoizolacijsko čistilno akcijo:
OČISTI SVOJO NAJLJUBŠO LOKALNO SPREHAJALNO POT!

 

 

V času karantene imamo gibanje omejeno in ker ne hodimo v velemesta ali pa na morje, se večkrat sprehajamo po lokalnih poteh in gozdičkih. Mogoče si tako kot mi opazil_a, da je ob Kamniški Bistrici, na polju ali pa ob cesti kar nekaj smeti. Zato je v sredo idealen čas, da se z nami večkrat prikloniš Zemlji, ker nas gosti, in ji pomagaš tako, da jo očistiš nesnage. Vse, kar potrebuješ s seboj na sprehodu, so vrečka in zaščitne rokavice (ali prijemalo za smeti, če ga imaš). Če boš s seboj vzel_a več vrečk, boš smeti lahko že sproti sortiral_a.

Da ne bo ostalo le pri individualnem pobiranju smeti, med sprehodom poslikaj ali posnemi, kaj si našel_la, in to objavi v dogodek ali pošlji na info@kotlovnica.si. Prejete posnetke najdenih smeti bomo uredili in predvidoma prikazali na online dogodku.

Ko zaključiš s sprehodom, zbrane odpadke odloži na ekološkem otoku ali v domače smeti v skladu z vrsto odpadkov. Tekom sprehoda seveda spoštuj pravila, ki veljajo v času karantene, poberi zgolj smeti, za katere veš, da jih lahko varno odložiš na primernih zbirnih mestih, predvsem pa se zabavaj v sonaravnem dejanju!

---

Dear fellow earthlings!

On 22 April we celebrate World Earth Day, and because it concerns all of us, including those living on the far side of the moon or on the moon, Kotlovnica is inviting you to a self-isolation cleansing action:

CLEAN YOUR FAVOURITE LOCAL WALKING WAY!

During quarantine, our movement is limited and because we do not go to other cities or to the seaside, we often stroll along local trails and in the woods. Maybe you noticed too, that there is quite a bit of waste near Kamniška Bistrica, in the fields or along the road. This is why Wednesday is the perfect time for all of us to bow to Earth because it hosts us, and help it by cleaning it of some waste. All you need to take with you on your regular walk is a bag and some safety gloves. If you bring more bags with you, you will be able to sort the waste as you go.

To make this more than just an individual waste collecting, during a walk take a picture or record what you find and publish it in the event or send it to info@kotlovnica.si. We will edit received recordings of the trash you find and most likely display them at an online event.

When you complete the walk, dispose of the collected waste at an ecological island or in your household trash according to the type of waste. During the walk, of course, respect the rules in force during the quarantine, pick up only waste that you know can be safely disposed of at appropriate collection points, and above all, have fun in a sustainable action!

 

+386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik.
Pofočkaj se na Fejsbuku:

Poziv »Očisti svojo najljubšo lokalno sprehajalno pot!«

Sporoči še prijateljem: